String.prototype.slice()

Podsumowanie

Wydobywa część łańcucha znaków i zwraca go jako nowy łańcuch znaków.

Składnia

str.slice(beginSlice[, endSlice])

Parametry

beginSlice 
Oparty na zerze początek indeksu rozpoczynający wyciąganie.
endSlice 
Oparty na zerze początek indeksu, który kończy wyciąganie. Jeśli pominięty slice() wydobywa do końca łańcuch znaków.

Opis

slice() wyciąga tekst z jednego łańcucha znaków i zwraca nowy łańcuch znaków. Zmiany w treści jednego łańcucha znaków nie mają wpływu na drugi.

slice() wyciąga tekst do endSlice lecz go nie włącza. string.slice(1,4) wyciąga drugi znak aż do czwartego (znaki o indeksach 1, 2 i 3).

Jako ujemny indeks endSlice sygnalizuje przesunięcie z końca łańcucha znaków. str.slice(2,-1) wyciąga trzeci przez ostatni znak w łańcuchu znaków.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie slice()

Poniższy przykład używa slice do stworzenia nowego łańcucha znaków.

var str1 = 'The morning is upon us.';
var str2 = str1.slice(4,-2);

console.log(str2); // OUTPUT: morning is upon u