String.prototype.search()

Podsumowanie

Wykonuje przeszukanie dla dopasowanych wyrażeń regularnych i tego obiektu String.

Składnia

str.search(regexp)

Parametry

regexp 
Nazwa wyrażenia regularnego. Może być to nazwa zmiennej lub literał.

Opis

Jeśli sukces, rezultat przeszukania indeksu wyrażenia regularnego wewnątrz łańcucha znaków. Inaczej zwróci -1.

Kiedy chcesz wiedzieć gdzie jest znaleziony wzorzec w łańcuchu znaków zastosuj search() (podobne do wyrażenia regularnego metody test()); aby uzyskać więcej informacji (lecz wolniej wykonywanie) zastosuj match() (en-US) (podobne do wyrażenia regularnego metody exec() method).

Przykłady

Następujący przykład drukuje wiadomość, która zależy od sukcesu testu.

function testinput(re, str){
  var midstring;
  if (str.search(re) != -1) {
   midstring = " contains ";
  } else {
   midstring = " does not contain ";
  }
  console.log (str + midstring + re.source);
}