String.prototype.italics()

Wycofywany: This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

Podsumowanie

Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony kursywą tak jakby był wewnątrz znacznika <i>.

Składnia

str.italics()

Opis

The italics() method embeds a string in an <i> tag: "<i>str</i>".

Przykłady

Przykład: Zastosowanie metody italics()

Następujący przykład stosuje metodę string do zmiany formatowania łańcucha znakowego:

var worldString="Witaj, Świecie";

console.log(worldString.blink());   // <blink>Witaj, Świecie</blink>
console.log(worldString.bold());    // <bold>Witaj, Świecie</bold>
console.log(worldString.italics()); // <i>Witaj, Świecie</i>
console.log(worldString.strike());  // <s>Witaj, Świecie</s>

Zobacz także