String.fromCharCode()

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znaków stworzony przez podaną sekwencję kodów Unicode.

Składnia

String.fromCharCode(num1[, ...[, numN]])

Parametry

num1, ..., numN  
Sekwencja liczb, które są wartościami Unicode.

Opis

Ta metoda zwraca łańcuch znaków nie będący String.

Ponieważ fromCharCode() jest metodą statyczną String, używaj ją zawsze jako String.fromCharCode(), a nie jako metodę obiektu String.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie fromCharCode()

Następujący przykład zwraca łańcuch znaków "ABC".

String.fromCharCode(65,66,67); // "ABC"

Zobacz także