String.prototype.charAt()

Podsumowanie

Zwraca określony znak z łańcucha znaków.

Składnia

str.charAt(index)

Parametry

index 
Liczba całkowita z przedziału od 0 do liczby o 1 mniejszej od długości łańcucha.

Opis

Znaki w łańcuchu znaków są indeksowane od lewej do prawej strony. Indeksem pierwszego znaku jest 0, a indeksem ostatniego znaku w łańcuchu znaków o nazwie stringName jest stringName.length - 1. Jeśli dostarczona wartość parametru index znajduje się poza zakresem, JavaScript zwróci pusty łańcuch znaków.

Przykłady

Przykład: Wyświetlanie różnych znaków z określonego łańcucha znaków

Poniższy przykład wyświetla różne znaki łańcucha "Brave new world":

var anyString="Brave new world";

console.log("Znakiem o indeksie 0  jest '" + anyString.charAt(0)  + "'");
console.log("Znakiem o indeksie 1  jest '" + anyString.charAt(1)  + "'");
console.log("Znakiem o indeksie 2  jest '" + anyString.charAt(2)  + "'");
console.log("Znakiem o indeksie 3  jest '" + anyString.charAt(3)  + "'");
console.log("Znakiem o indeksie 4  jest '" + anyString.charAt(4)  + "'");
console.log("Znakiem o indeksie 999 jest '" + anyString.charAt(999) + "'");

Powyższy kod wyświetli:

Znakiem o indeksie 0  jest 'B'
Znakiem o indeksie 1  jest 'r'
Znakiem o indeksie 2  jest 'a'
Znakiem o indeksie 3  jest 'v'
Znakiem o indeksie 4  jest 'e'
Znakiem o indeksie 999 jest ''

Zobacz także