String.prototype.anchor()

Podsumowanie

Tworzy kotwicę HTML <a> do użycia jako cel odnośnika.

Składnia

str.anchor(name)

Parametry

name
Łańcuch znaków.

Opis

Use the anchor() method to programmatically create and display an anchor in a document.

W składni łańcuch znaków reprezentuje literał tekstowy, który ma zobaczyć użytkownik. Łańcuch name reprezentuje atrybut name znacznika a.

Kotwice stworzone za pomocą metody anchor stają się elementami tablicy document.anchors.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie anchor()

Następujący przykład wewnątrz kodu HTML elementu script:

var myString = "Tabela zawartości";

document.body.innerHTML = myString.anchor("contents_anchor");

spowoduje otrzymanie na wyjściu kodu HTML:

<a name="contents_anchor">Tabela zawartości</a>

Zobacz także