Math.acos()

Podsumowanie

Zwraca arcus cosinus (w radianach) danej liczby.

x[-1;1],Math.acos(x)=arccos(x)= the unique y[0;π]such thatcos(y)=x\forall x \in [{-1};1],\;\mathtt{\operatorname{Math.acos}(x)} = \arccos(x) = \text{ the unique } \; y \in [0; \pi] \, \text{such that} \; \cos(y) = x

Składnia

Math.acos(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Metoda acos zwraca wartość numeryczną od 0 do pi dla x pomiędzy -1 a 1. Jeśli liczba x jest spoza przedziału [-1, 1], zwracany jest NaN.

Ponieważ acos jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.acos(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.acos()

Poniższa funkcja zwraca arcus cosinus zmiennej x:

Math.acos(-2);  // NaN
Math.acos(-1);  // 3.141592653589793
Math.acos(0);   // 1.5707963267948966
Math.acos(0.5); // 1.0471975511965979
Math.acos(1);   // 0
Math.acos(2);   // NaN

Jeśli do getAcos przekazana zostanie wartość -1, funkcja zwróci 3.141592653589793; jeśli przekazana zostanie wartość 2, zwrócony zostanie NaN, ponieważ 2 jest poza zakresem (tj. dziedziną funkcji arcus cosinus).

Zobacz także