Math.SQRT2

Podsumowanie

Pierwiastek kwadratowy z liczby 2, w przybliżeniu 1.414.

Math.SQRT2=21.414\mathtt{\mi{Math.SQRT2}} = \sqrt{2} \approx 1.414

Property attributes of Math.SQRT2
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Ponieważ SQRT2 jest statyczną własnością obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.SQRT2, a nie jak do własności instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.SQRT2

Poniższa funkcja zwraca pierwiastek kwadratowy z liczby 2:

function getRoot2() {
   return Math.SQRT2;
}

getRoot2(); // 1.4142135623730951

Zobacz także