Math.SQRT1 2

Podsumowanie

Pierwiastek kwadratowy z liczby 1/2, albo, inaczej mówiąc, odwrotność pierwiastka kwadratowego z liczby 2, w przybliżeniu 0.707.

Math.SQRT1_2=12=120.707\mathtt{\mi{Math.SQRT1_2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707

Opis

Ponieważ SQRT1_2 jest statyczną własnością obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.SQRT1_2, a nie jak do własności instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.SQRT1_2

Poniższa funkcja zwraca pierwiastek kwadratowy z 1/2:

function getRoot1_2() {
   return Math.SQRT1_2
}

getRoot1_2(); // 0.7071067811865476

Zobacz także