Math.PI

Podsumowanie

Stosunek obwodu okręgu do jego średnicy, w przybliżeniu 3.14159.

Math.PI=π3.14159\mathtt{\mi{Math.PI}} = \pi \approx 3.14159

Property attributes of Math.PI
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Ponieważ PI jest statyczną własnością obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.PI, a nie jak do własności instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.PI

Poniższa funkcja zwraca wartość pi:

function getPi() {
   return Math.PI;
}

calculateCircumference(1);  // 6.283185307179586

Zobacz także