Math.LOG10E

Podsumowanie

Logarytm o podstawie 10 z E, w przybliżeniu 0.434.

Math.LOG10E=log10(e)0.434\mathtt{\mi{Math.LOG10E}} = \log_10(e) \approx 0.434

Property attributes of Math.LOG10E
Writable no
Enumerable no
Configurable no

 

Opis

Ponieważ LOG10E jest statyczną własnością obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.LOG10E, a nie jak do własności instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.LOG10E

Poniższa funkcja zwraca logarytm o podstawie 10 z E:

function getLog10e() {
   return Math.LOG10E;
}

getLog10e(); // 0.4342944819032518

Zobacz także