Math.LN2

Podsumowanie

Logarytm naturalny liczby 2, w przybliżeniu 0.693

Math.LN2=ln(2)0.693\mathtt{\mi{Math.LN2}} = \ln(2) \approx 0.693

Opis

Ponieważ LN2 jest statyczną własnością obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.LN2, a nie jak do własności instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.LN2

Poniższa funkcja zwraca logarytm naturalny liczby 2:

function getNatLog2() {
   return Math.LN2;
}

getNatLog2(); // 0.6931471805599453

Zobacz także