Math.E

Podsumowanie

Stała Eulera stanowiąca podstawę logarytmów naturalnych, w przybliżeniu 2.718.

Math.E=e2.718\mathtt{\mi{Math.E}} = e \approx 2.718

Opis

Ponieważ E jest statyczną własnością obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.E, a nie jak do własności instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.E

Poniższa funkcja zwraca e:

function getNapier() {
   return Math.E;
}

getNapier(); // 2.718281828459045

Zobacz także