Array.prototype.shift()

Podsumowanie

Usuwa pierwszy element z tablicy i zwraca go. Metoda ta zmienia długość tablicy.

Składnia

arr.shift()

Przykłady

Przykład: Usuwanie pierwszego elementu tablicy

Następujący kod wyświetli tablicę myFish, przed i po usunięciu jej pierwszego elementu. Wyświetli również usunięty element:

// przyjmując że funkcja print jest zdefiniowana
var myFish = ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"];
console.log("myFish przed: " + myFish);
var shifted = myFish.shift();
console.log("myFish po: " + myFish);
console.log("Usunięto element: " + shifted);

Przykład wyświetli następujący rezultat:

myFish przed: ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"]
myFish po: ["klaun", "mandarynka", "chirurg"]
//Usunięto element: anioł

Zobacz także