Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

The HTMLElement.title property represents the title of the element: the text usually displayed in a 'tooltip' popup when the mouse is over the node.

Syntax

var str = element.title;
element.title = str;

Example

const link = document.createElement('a');
link.innerText = 'grapes';
link.href = 'https://en.wikipedia.org/wiki/Grape';
link.title = 'Wikipedia page on grapes';

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'title' in that specification.
Living Standard No change from Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification.
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
The definition of 'title' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 1 Specification.
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'title' in that specification.
Obsolete Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
titleChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE ? Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

  • The HTML title global attribute.

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,