Math.tan()

Resum

La funció Math.tan() retorna la tangent d'un nombre.

Sintaxi

Math.tan(x)

Paràmetres

x
Un nombre que representa un angle, mesurat en radians.

Descripció

El mètode Math.tan() retorna un valor numèric que representa la tangent d'un angle.

Degut a que tan() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.tan(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.tan()

Math.tan(1); // 1.5574077246549023

Com que la funció Math.tan() accepta radians però sovint és més fàcil treballar amb graus, a funció següent accepta un valor en graus, el converteix a radians i retorna la tangent.

function getTanDeg(deg) {
  var rad = deg * Math.PI/180;
  return Math.tan(rad);
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.tan' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.tan' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica
Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també