Math.LOG2E

Resum

La propietat Math.LOG2E representa el logaritme de e en base 2, el valor del qual és aproximadament 1.442:

Math.LOG2E=log2(e)1.442\mathtt{\mi{Math.LOG2E}} = \log_2(e) \approx 1.442

Property attributes of Math.LOG2E
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Com que LOG2E és una propietat estàtica de Math, sempre s'utilitza mitjançant la forma Math.LOG2E, en comptes d'accedir a la propietat d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.LOG2E

La següent funció retorna el logaritme de e en base 2:

function getLog2e() {
  return Math.LOG2E;
}

getLog2e(); // 1.4426950408889634

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.LOG2E' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.LOG2E' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també