Array.of()

El mètode Array.of() crea una nova instància Array amb un nombre variable d'arguments, sense tenir en compte el nombre o el tipus d'arguments.

La diferència entre Array.of() i el constructor Array es troba en el maneig dels arguments sencers: Array.of(42) crea un array amb un sol element, 42, mentre que Array(42) crea un array amb 42 elements, Cadascun dels quals és undefined.

Sintaxi

Array.of(element0[, element1[, ...[, elementN]]])

Paràmetres

elementN
Elements a partir dels quals es crea l'array.

Descripció

Aquesta funció forma part del ECMAScript 6 estàndard. Per més informació vegeu proposta de l'Array.of i Array.from i Array.of polyfill.

Exemples

Array.of(1);         // [1]
Array.of(1, 2, 3);   // [1, 2, 3]
Array.of(undefined); // [undefined]

Polyfill

Executar el codi següent abans que cap altre codi crearà Array.of() en cas que no es trobi disponible de forma nativa.

if (!Array.of) {
  Array.of = function() {
    return Array.prototype.slice.call(arguments);
  };
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.of' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 45 25 (25) No support No support No support
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 39 25.0 (25) No support No support No support

Vegeu també