String.prototype.toString()

Метод toString() повертає рядкове представлення вказаного об'єкта.

Синтаксис

str.toString()

Вертає

Рядкове представлення об'єкта, який викликав метод.

Опис

Клас String має власну реалізацію метода toString(), а не успадковану Object.prototype.toString(). Для об'єктів класу String, цей метод повертає значення, що має рядковий тип даних, для якого клас String є обгорткою. Тобто те саме, що вертає метод valueOf().

Приклади

Використання toString()

Наступний приклад виводить до консолі рядкове значення об'єкта String:

var x = new String('Hello world');

console.log(x.toString());  // виводить 'Hello world'

Специфікації

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toString' in that specification.

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також