String.prototype.startsWith()

Метод startsWith() визначає, чи починається рядок з символів заданого рядка, повертаючи, відповідно, true чи false.

Синтаксис

str.startsWith(searchString[, position])

Параметри

searchString
Символи, які шукатимуться на початку рядка.
position Optional
Позиція у цьому рядку, з якої починатиметься пошук рядка searchString. За замовчуванням 0.

Значення, що повертається

true, якщо надані символи знайдені на початку рядка; інакше, false.

Опис

Цей метод дозволяє визначити, починається чи ні рядок з символів іншого рядка. Цей метод чутливий до регістру.

Приклади

Використання startsWith()

let str = 'Питання в тому: бути чи не бути.'

console.log(str.startsWith('Питання'))  // true
console.log(str.startsWith('бути'))   // false
console.log(str.startsWith('бути', 16)) // true

Поліфіл

Цей метод був доданий у специфікації ECMAScript 2015 і може не бути доступним в усіх реалізаціях JavaScript. Однак, ви можете створити поліфіл String.prototype.startsWith() за допомогою наступного коду:

if (!String.prototype.startsWith) {
  Object.defineProperty(String.prototype, 'startsWith', {
    value: function(search, rawPos) {
      var pos = rawPos > 0 ? rawPos|0 : 0;
      return this.substring(pos, pos + search.length) === search;
    }
  });
}

Більш надійний (у повній відповідності до специфікації ES2015), але менш швидкий та компактний поліфіл доступний на GitHub за авторством Mathias Bynens.

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також