get Array[@@species]

Властивість-аксесор Array[@@species] повертає конструктор Array.

Синтаксис

Array[Symbol.species]

Значення, що повертається

Конструктор Array.

Опис

Властивість-аксесор species повертає конструктор за замовчуванням для об'єктів Array. Конструктори підкласів можуть його заміщувати, змінюючи присвоєння конструктора.

Приклади

Властивість species повертає функцію-конструктор за замовчуванням, для об'єктів Array це конструктор Array:

Array[Symbol.species]; // функція Array()

У похідному об'єкті колекцій (наприклад, у вашому користувацькому масиві MyArray), species для MyArray поверне конструктор MyArray. Однак, ви, можливо, захочете переписати цю поведінку, щоб повертати батьківські об'єкти Array у методах свого похідного класу:

class MyArray extends Array {
  // Переписати Symbol.species у MyArray на батьківський конструктор Array
  static get [Symbol.species]() { return Array; }
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'get Array [ @@species ]' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'get Array [ @@species ]' in that specification.
Draft

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
@@speciesChrome Full support 51Edge No support NoFirefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 38Safari ? WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 41Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також