get Array[@@species]

Властивість-аксесор Array[@@species] повертає конструктор Array.

Синтаксис

Array[Symbol.species]

Значення, що повертається

Конструктор Array.

Опис

Властивість-аксесор species повертає конструктор за замовчуванням для об'єктів Array. Конструктори підкласів можуть його заміщувати, змінюючи присвоєння конструктора.

Приклади

Species у звичайних об'єктах

Властивість species повертає функцію-конструктор за замовчуванням, для об'єктів Array це конструктор Array:

Array[Symbol.species]; // функція Array()

Species у похідних об'єктах

У похідному об'єкті колекцій (наприклад, у вашому користувацькому масиві MyArray), species для MyArray поверне конструктор MyArray. Однак, ви, можливо, захочете переписати цю поведінку, щоб повертати батьківські об'єкти Array у методах свого похідного класу:

class MyArray extends Array {
  // Переписати Symbol.species у MyArray на батьківський конструктор Array
  static get [Symbol.species]() { return Array; }
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'get Array [ @@species ]' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також