Переклад не закінчено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської.

Властивість лише для зчитування HTMLElement.offsetTop повертає відстань від поточного елемента відносно верху offsetParent .

Синтакс

topPos = element.offsetTop;

Параметри

  • topPos це кількість пікселів від верху найближчого відносно зпозиціонованого батьківського елементу.

Приклад

var d = document.getElementById("div1");
var topPos = d.offsetTop;
 
if (topPos > 10) {
  // object is offset more
  // than 10 pixels from its parent
}

Специфікація

Специфіуація Статус Коментар
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'offsetTop' in that specification.
Working Draft  

Браузерна сумісність

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Android Webview Edge Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support ? (Yes) (Yes) ? ? ? ? ? (Yes)

Згідно зі специфікації, ця властивість поверне null на Webkit якщо елемент прихований ( style.display цього елементу будь якого предку "none") або якщо style.position самого елементу виставлена як "fixed".

Ця властивість поверне null на Internet Explorer (9) якщо style.position самого елементу виставлена як "fixed". (Наявність display:none ніяк не впливає в цьому браузері.)

Дивітся також

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: braggae
Востаннє оновлена: braggae,