Object.assign()

Object.assign() metodu bir ya da daha fazla kaynaktaki sayılabilir özellikteki nesnelerin tüm değerlerini hedef kaynaktaki nesneye kopyalamak için kullanılır. Hedef nesnesini geri döndürür.

Yazım Şekli

Object.assign(hedef_nesne, ...kaynak_nesneler)

Değişkenler

hedef_nesne
Kaydedilecek olan hedef nesne.
kaynak_nesneler
Kaynak nesne(ler).

Dönüş Değeri

Hedef nesne.

Açıklama

Hedef nesnedeki değişkenlerin özellikleri kaynak nesnedeklerle aynı anahtar değerlerine sahipse üzerine yazılır. Daha sonra kaynaklardaki değerler benzer şekilde bir öncekiler gibi üzerine yazılır.

Object.assign() metodu bir kaynak nesnesinden bir hedef nesnesine sadece sayılabilir ve sahip olduğu özellikleri kopyalar. Kaynak nesne için [[Get]] ve hedef nesne için [[Set]]'i kullanır, böylelikle getter ve setter metodlarını çağırır. Bu nedenle yeni özellikleri sadece kopyalama ya da tanımlamaya karşı hedef nesneye atama yapar. Birleştirme kaynakları getter içeriyorsa, yeni özelliklerin bir prototip halinde birleştirilmesi uygun olmayabilir. Sayılabilir özellikler de dahil olmak üzere özellik tanımlamalarını kopyalamak için, prototiplerdeki Object.getOwnPropertyDescriptor() yerine Object.defineProperty() kullanılmalıdır.

String ve  Symbol  özelliklerin her ikisi de kopyalanır.

Hata durumunda,örneğin bir özelliklik yazılamaz durumda ise, bir TypeError durumu oluşacaktır ve hedef nesne değişmeden kalacaktır.

Object.assign() metodu kaynak nesnelerdeki null ya da undefined durumlarını fırlatmayacağını not ediniz.

Örnekler

Nesne klonlama

var obj = { a: 1 };
var copy = Object.assign({}, obj);
console.log(copy); // { a: 1 }

Derin Klonlamada Bir Uyarı

Derin klonlama(kopyalama) için, diğer alternatiflere ihtiyacımız vardır. Çünkü Object.assign() özellikleri kopyalar. Eğer kaynak değeri bir nesnenin referansı ise sadece referans değerini kopyalar.

function test() {
 'use strict';

 let obj1 = { a: 0 , b: { c: 0}};
 let obj2 = Object.assign({}, obj1);
 console.log(JSON.stringify(obj2)); // { a: 0, b: { c: 0}}

 obj1.a = 1;
 console.log(JSON.stringify(obj1)); // { a: 1, b: { c: 0}}
 console.log(JSON.stringify(obj2)); // { a: 0, b: { c: 0}}

 obj2.a = 2;
 console.log(JSON.stringify(obj1)); // { a: 1, b: { c: 0}}
 console.log(JSON.stringify(obj2)); // { a: 2, b: { c: 0}}

 obj2.b.c = 3;
 console.log(JSON.stringify(obj1)); // { a: 1, b: { c: 3}}
 console.log(JSON.stringify(obj2)); // { a: 2, b: { c: 3}}

 // Deep Clone
 obj1 = { a: 0 , b: { c: 0}};
 let obj3 = JSON.parse(JSON.stringify(obj1));
 obj1.a = 4;
 obj1.b.c = 4;
 console.log(JSON.stringify(obj3)); // { a: 0, b: { c: 0}}
}

test();

Nesneleri Birleştirme

var o1 = { a: 1 };
var o2 = { b: 2 };
var o3 = { c: 3 };

var obj = Object.assign(o1, o2, o3);
console.log(obj); // { a: 1, b: 2, c: 3 }
console.log(o1); // { a: 1, b: 2, c: 3 } // hedef nesnenin kendisi değişti.

Nesneleri Aynı Özelliklerde Birleştirme

var o1 = { a: 1, b: 1, c: 1 };
var o2 = { b: 2, c: 2 };
var o3 = { c: 3 };

var obj = Object.assign({}, o1, o2, o3);
console.log(obj); // { a: 1, b: 2, c: 3 }

Özellikler diğer nesneler tarafından parametreler içindeki sonra gelen aynı özelliklerdeki nesnelerin özellikleri olarak üzerine yazıldı.

Sembol-Tipdeki Özellikleri Kopyalama 

var o1 = { a: 1 };
var o2 = { [Symbol('foo')]: 2 };

var obj = Object.assign({}, o1, o2);
console.log(obj); // { a : 1, [Symbol("foo")]: 2 } (cf. bug 1207182 on Firefox)
Object.getOwnPropertySymbols(obj); // [Symbol(foo)]

Prototipteki Zincirleme Özellikler ve Sayılamayan Özellikler Kopyalanamaz

var obj = Object.create({ foo: 1 }, { // foo is on obj's prototype chain.
 bar: {
  value: 2 // bar sayılamayan özellik
 },
 baz: {
  value: 3,
  enumerable: true // baz sayılabilen özellik
 }
});

var copy = Object.assign({}, obj);
console.log(copy); // { baz: 3 }

Değişken Tipleri Objelere Sarmalanır

var v1 = 'abc';
var v2 = true;
var v3 = 10;
var v4 = Symbol('foo');

var obj = Object.assign({}, v1, null, v2, undefined, v3, v4);
// Değişken tipleri sarmalanır, null ve undefined görmezden gelinir.
// Sadece string tipteki değişkenler sayılabilir özelliktedir.
console.log(obj); // { "0": "a", "1": "b", "2": "c" }

Hatalar Devam Eden Kopyalama İşlemlerini Kesintiye Uğratır

var target = Object.defineProperty({}, 'foo', {
 value: 1,
 writable: false
}); // target.foo sadece-okunabilir özellik

Object.assign(target, { bar: 2 }, { foo2: 3, foo: 3, foo3: 3 }, { baz: 4 });
// TypeError: "foo" sadece-okunabilir özellik
// foo hedefe aktarma sırasında hata fırlatır

console.log(target.bar); // 2: ilk kaynak başarıyla kopyalandı.
console.log(target.foo2); // 3: ikinci kaynağın ilk özelliği başarıyla kopyalandı.
console.log(target.foo); // 1: burada hata oluşur.
console.log(target.foo3); // undefined: atama metodu bitti, foo3 kopyalanmayacak.
console.log(target.baz); // undefined: üçüncü kaynak da kopyalanmayacak.

Erişimcileri Kopyalama

var obj = {
 foo: 1,
 get bar() {
  return 2;
 }
};

var copy = Object.assign({}, obj);
console.log(copy);
// { foo: 1, bar: 2 }, the value of copy.bar is obj.bar's getter's return value.

// This is an assign function that copies full descriptors
function completeAssign(target, ...sources) {
 sources.forEach(source => {
  let descriptors = Object.keys(source).reduce((descriptors, key) => {
   descriptors[key] = Object.getOwnPropertyDescriptor(source, key);
   return descriptors;
  }, {});
  // by default, Object.assign copies enumerable Symbols too
  Object.getOwnPropertySymbols(source).forEach(sym => {
   let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(source, sym);
   if (descriptor.enumerable) {
    descriptors[sym] = descriptor;
   }
  });
  Object.defineProperties(target, descriptors);
 });
 return target;
}

var copy = completeAssign({}, obj);
console.log(copy);
// { foo:1, get bar() { return 2 } }

Polyfill

 ES5 sembol özelliğine sahip olmadığından polyfill sembol özelliği  desteklenmez:

if (typeof Object.assign != 'function') {
 Object.assign = function(target, varArgs) { // .length of function is 2
  'use strict';
  if (target == null) { // TypeError if undefined or null
   throw new TypeError('Cannot convert undefined or null to object');
  }

  var to = Object(target);

  for (var index = 1; index < arguments.length; index++) {
   var nextSource = arguments[index];

   if (nextSource != null) { // Skip over if undefined or null
    for (var nextKey in nextSource) {
     // Avoid bugs when hasOwnProperty is shadowed
     if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(nextSource, nextKey)) {
      to[nextKey] = nextSource[nextKey];
     }
    }
   }
  }
  return to;
 };
}

Belirtimler

Belirtim Durumlar Açıklama
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object.assign' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object.assign' in that specification.
Living Standard

Tarayıcı Destekleme Durumu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Basic support 45 34 (34) No support (Yes) 32 9
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 45 34.0 (34) No support No support (Yes)

Daha Fazlası İçin