Array.prototype.filter()

 

filter() metotu sağlanan işlev tarafından uygulanan testi geçen tüm öğelerle birlikte yeni bir dizi oluşturur.

Söz Dizimi

var newArray = arr.filter(callback(element[, index[, array]])[, thisArg])

Parametreler

callback
Function , dizinin her öğesini sınamak için bir yordamdır. Öğeyi saklamak için true , aksi takdirde false değerini döndürün. Üç argümanı kabul eder:
element
Dizide işlenen mevcut elementtir.
indexOptional
Dizide işlenen geçerli öğenin dizini
arrayOptional
The array filter was called upon.
thisArgOptional
callback  çalıştığı zaman this olarak kullanmak için değerdir.

Dönüş değer

Testi geçen öğeler içeren yeni bir dizi. Hiçbir öğe testi geçemezse, boş bir dizi döndürülür.

Açıklama

filter (), bir dizideki her öğe için sağlanan bir geri çağırma işlevini çağırır ve geri çağrmanın (callback) doğru olan bir değer döndürdüğü tüm değerler için yeni bir dizisini oluşturur. Geri çağırma (callback), yalnızca atanmış değerleri olan dizinin dizinleri için çağrılır; silinmiş veya hiçbir zaman değer atanmamış indeksler için çağrılmaz. Filtre testini geçmeyen dizi öğeleri basitçe atlanır ve yeni diziye dahil edilmez.

Geri Çağırma (callback)  3 argüman ile çağırılır.

 1. elementin değeri
 2. elementin indeksi
 3. Array nesnesinin geçişi

Filtrelemek için bir thisArg parametresi varsa, geri çağırma (callback) bu değer olarak kullanılacaktır. Aksi halde undefined değeri bu değer olarak kullanılacaktır. Sonuçta geri çağırma ile gözlenebilen this değeri, bir işlev tarafından görülenlerin belirlenmesi için kullanılan genel kurallara göre belirlenir.

filter() çağrıldığı diziyi değiştirmez.

filter() tarafından işlenen elemanların aralığı, ilk geri çağırma callback çağrısından önce ayarlanır. filter() çağrısı başladıktan sonra diziye eklenen öğeler, geri çağırma  callback tarafından ziyaret edilmeyecektir. Dizinin mevcut elemanları değiştirilir veya silinirse, geri çağırmaya callback iletilen değerleri filter() tarafından ziyaret edilen zamanın değeri olacaktır; silinen öğeler ziyaret edilmez.

Örnekler

Tüm küçük değerleri filtrelemek

Aşağıdaki örnek, tüm öğeleri 10'dan daha küçük değerlere sahip filtreli bir dizi oluşturmak için filter() kullanır.

function isBigEnough(value) {
 return value >= 10;
}

var filtered = [12, 5, 8, 130, 44].filter(isBigEnough);
// filtered is [12, 130, 44]

JSON'dan geçersiz girişleri filtrelemek

Aşağıdaki örnek, 0 olmayan,numeric id olan tüm öğelerin filtrelenmiş bir jsonunu oluşturmak için filter() işlevini kullanır. 

var arr = [
 { id: 15 },
 { id: -1 },
 { id: 0 },
 { id: 3 },
 { id: 12.2 },
 { },
 { id: null },
 { id: NaN },
 { id: 'undefined' }
];

var invalidEntries = 0;

function isNumber(obj) {
 return obj !== undefined && typeof(obj) === 'number' && !isNaN(obj);
}

function filterByID(item) {
 if (isNumber(item.id) && item.id !== 0) {
  return true;
 }
 invalidEntries++;
 return false;
}

var arrByID = arr.filter(filterByID);

console.log('Filtered Array\n', arrByID);
// Filtered Array
// [{ id: 15 }, { id: -1 }, { id: 3 }, { id: 12.2 }]

console.log('Number of Invalid Entries = ', invalidEntries);
// Number of Invalid Entries = 5

Array içinde arama yapmak

 

Aşağıdaki örnek, arama keriterlerine göre dizi içeriğini filtrelemek için filter() işlevini kullanır

 

var fruits = ['apple', 'banana', 'grapes', 'mango', 'orange'];

/**
 * Array filters items based on search criteria (query)
 */
function filterItems(query) {
 return fruits.filter(function(el) {
   return el.toLowerCase().indexOf(query.toLowerCase()) > -1;
 })
}

console.log(filterItems('ap')); // ['apple', 'grapes']
console.log(filterItems('an')); // ['banana', 'mango', 'orange']

ES2015 İmplementasyonu

const fruits = ['apple', 'banana', 'grapes', 'mango', 'orange'];

/**
 * Array filters items based on search criteria (query)
 */
const filterItems = (query) => {
 return fruits.filter(el => el.toLowerCase().indexOf(query.toLowerCase()) > -1);
};

console.log(filterItems('ap')); // ['apple', 'grapes']
console.log(filterItems('an')); // ['banana', 'mango', 'orange']

Polyfill

5. basımda ECMA-262 standardına filter () eklenmiştir; bu nedenle standardın tüm uygulamalarında bulunmayabilir. Bu kodu, komut dosyalarınızın başına aşağıdaki kodu ekleyerek ve doğal olarak desteklemeyen ECMA-262 uygulamalarında filter() kullanımına izin vererek çözebilirsiniz. Bu algoritma, fn.call öğesinin Function.prototype.bind () özgün değerini değerlendirdiğini varsayarsak, ECMA-262, 5. basımda belirtilene tamamen eşdeğerdir ve bu Array.prototype.push () orijinal değerine sahiptir

if (!Array.prototype.filter){
 Array.prototype.filter = function(func, thisArg) {
  'use strict';
  if ( ! ((typeof func === 'Function' || typeof func === 'function') && this) )
    throw new TypeError();

  var len = this.length >>> 0,
    res = new Array(len), // preallocate array
    t = this, c = 0, i = -1;
  if (thisArg === undefined){
   while (++i !== len){
    // checks to see if the key was set
    if (i in this){
     if (func(t[i], i, t)){
      res[c++] = t[i];
     }
    }
   }
  }
  else{
   while (++i !== len){
    // checks to see if the key was set
    if (i in this){
     if (func.call(thisArg, t[i], i, t)){
      res[c++] = t[i];
     }
    }
   }
  }

  res.length = c; // shrink down array to proper size
  return res;
 };
}

 

Özellikler

Özellikler Statüler Yorumlar
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.filter' in that specification.
Standard İlk tanım JavaScript 1.6'da uygulanmıştır.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.filter' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.filter' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı uyumluluğu

BCD tables only load in the browser

Ayrıca bakınız