String.prototype.link()

Podsumowanie

Tworzy łącze hipertekstowe, które wywołuje inny URL.

Składnia

str.link(url)

Parametry

url
Jakikolwiek łańcuch określony w href ze znacznika a; powinien być umieszczany poprawny URL (relatywny lub absolutny).

Opis

Linki tworzymy poprzez metodę link stającą się elementami tablicy links z obiektu document. Zobacz document.links.

Przykłady

Następujący przykład wyświetla słowo "MDN" jako odnośnik hipertekstowy, poprzez który użytkownik będzie mógł przejść na stronę domową Netscape:

var hotText="MDN";
var URL="https://developer.mozilla.org/";

console.log("Kliknij, aby powrócić do " + hotText.link(URL));
// Kliknij, aby powrócić do <a href="https://developer.mozilla.org">MDN</a>