String.prototype.concat()

Podsumowanie

Łączy tekst dwóch lub więcej łańcuchów znaków i zwraca nowy łańcuch.

Składnia

str.concat(string2, string3[, ..., stringN])

Parametry

string2...string N  
Łańcuchy znaków mające być dołączone do tego łańcucha.

Opis

concat() łączy tekst jednego lub więcej łańcuchów znaków i zwraca nowy łańcuch znaków. Zmiana tekstu w jednym łańcuchu znaków nie ma wpływu na drugi łańcuch.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie concat()

Następujący przykład łączy łańcuchy znaków w nowy łańcuch znaków.

var s1="Och, ";
var s2="jaki piękny ";
var s3="poranek.";
var s4=s1.concat(s2,s3); // zwraca "Och, jaki piękny poranek."