String.prototype.charCodeAt()

Podsumowanie

Zwraca liczbę oznaczającą wartość Unicode znaku o podanym indeksie.

Składnia

str.charCodeAt(index)

Parametry

index 
Liczba całkowita z przedziału od 0 do liczby o 1 mniejszej od długości łańcucha.

Opis

Wartości Unicode mieszczą się w zakresie od 0 do 65535. Pierwsze 128 wartości Unicode jest takie same jak w zbiorze znaków ASCII. Aby dowiedzieć się więcej o Unicode, zobacz Przewodnik po języku JavaScript.

Zgodność wsteczna: JavaScript 1.2 — Metoda charCodeAt zwraca liczbę wskazującą wartość ze zbioru kodowania ISO-Latin-1 znaku o podanym indeksie. Zbiór kodowania ISO-Latin-1 posiada zakres od 0 do 255. Znaki od 0 do 127 są identyczne, co te w zbiorze znaków ASCII.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie charCodeAt()

Następujący przykład zwróci 65, wartość A w Unicode.

"ABC".charCodeAt(0); // zwróci 65