Object.prototype.constructor

Podsumowanie

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.

Opis

Wszystkie obiekty dziedziczą własność constructor z ich prototypu (prototype):

var o = {};
o.constructor === Object; // true

var a = [];
a.constructor === Array; // true

var n = new Number(3);
n.constructor === Number; // true

Przykłady

Przykład: Wyświetlanie konstruktora obiektu

Poniższy przykład tworzy prototyp, Drzewo i obiekt tego typu sosna. Następnie wyświetlana jest własność constructor obiektu Drzewo.

function Drzewo(nazwa) {
   this.nazwa=nazwa;
}

sosna = new Drzewo("sosna");
console.log("sosna.constructor to " + sosna.constructor)

Przykład ten wyświetla:

sosna.constructor to function Drzewo(nazwa) {
   this.nazwa = nazwa;
}