element.previousSibling

Podsumowanie

Zwraca węzeł bezpośrednio poprzedzający bieżący węzeł w drzewie.

Składnia i wartości

pNode = elementNode.previousSibling

pNode to węzeł przed bieżącym na liście rodzeństwa (czyli liście dzieci rodzica). Węzeł poprzedzający element jest zwykle węzłem elementu, komentarza lub tekstowym.

Przykład

var n1 = n2.previousSibling;

Uwagi

Zwraca null, jeśli nie ma poprzedzających węzłów.

Specyfikacja