mozilla
Wyniki wyszukiwania

  HTMLTableElement

  Interfejs elementu HTML Table

  Obiekt table pozwala na dostęp do interfejsu HTMLTableElement, który udostępnia specjalne własności i metody (będące poza zwykłym interfejsem obiektu element; własności i metody elementu dostępne są poprzez dziedziczenie) do ustawiania układu i wyglądu tabel w języku HTML.

  Własności

  HTMLTableElement.caption
  opis tabeli.
  HTMLTableElement.tHead
  nagłówek tabeli.
  HTMLTableElement.tFoot
  stopka tabeli.
  HTMLTableElement.rows Read only
  rows - liczba wierszy tabeli.
  HTMLTableElement.tBodies Read only
  'ciała' tabeli (tbody).
  HTMLTableElement.align
  ustawia/pobiera wyrównanie tabeli.
  HTMLTableElement.bgColor
  ustawia/pobiera kolor tła tabeli.
  HTMLTableElement.border
  ustawia/pobiera obramowanie tabeli.
  HTMLTableElement.cellPadding
  ustawia/pobiera dopełnienie komórki.
  HTMLTableElement.cellSpacing
  ustawia/pobiera odstępy pomiędzy komórkami.
  HTMLTableElement.frame
  określa które krawędzie tabeli mają obramowanie.
  HTMLTableElement.rules
  określa które wewnętrzne krawędzie są widoczne.
  HTMLTableElement.summary
  ustawia/pobiera podsumowanie tabeli.
  HTMLTableElement.width
  ustawia/pobiera szerokość tabeli.

  Metody

  HTMLTableElement.createTHead()
  tworzy nagłówek tabeli.
  HTMLTableElement.deleteTHead()
  usuwa nagłówek tabeli.
  HTMLTableElement.createTFoot()
  tworzy stopkę tabeli.
  HTMLTableElement.deleteTFoot()
  usuwa stopkę tabeli.
  HTMLTableElement.createCaption()
  tworzy nowy opis tabeli.
  HTMLTableElement.deleteCaption()
  usuwa opis tabeli.
  HTMLTableElement.insertRow()
  wstawia nowy wiersz.
  HTMLTableElement.deleteRow()
  usuwa wiersz.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: WadimdD, Mgjbot, ethertank, khalid32, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,