Wyniki wyszukiwania

  element.tabIndex

  Podsumowanie

  Pobiera/ustawia kolejność tabulacji dla bieżącego elementu.

  Składnia

  element.tabIndex = indeks
  
  • indeks to liczba

  Przykład

  var b1 = document.getElementById("button1"); 
  
  b1.tabIndex = 1;

  Specyfikacja

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Autorzy tej strony: Ptak82, dextra, ethertank, Jan Dudek, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: ethertank,