Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

The WebGLSync interface is part of the WebGL 2 API and is used to synchronize activities between the GPU and the application.

When working with WebGLSync objects, the following methods of the WebGL2RenderingContext are useful:

Examples

Creating a WebGLSync object

in this example, gl must be a WebGL2RenderingContext. WebGLSync objects are not available in WebGL 1.

var sync = gl.fenceSync(gl.SYNC_GPU_COMMANDS_COMPLETE, 0);

Specifications

Specification Status Comment
WebGL 2.0
The definition of 'WebGLSync' in that specification.
Editor's Draft Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
WebGLSyncChrome Full support 56Edge No support NoFirefox Full support 51IE No support NoOpera Full support 43Safari No support NoWebView Android Full support 58Chrome Android Full support 58Firefox Android Full support 51Opera Android Full support 43Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 7.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, fscholz, teoli
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,