Math.SQRT2

Resum

La propietat Math.SQRT2 representa la rel quadrada de 2, que és aproximadament 1.414:

Math.SQRT2=21.414\mathtt{\mi{Math.SQRT2}} = \sqrt{2} \approx 1.414

Property attributes of Math.SQRT2
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Degut a que SQRT2 és una propietat estàtica de Math, sempre s'utilitza com a Math.SQRT2, en comptes de com la propietat d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.SQRT2

La funció següent retorna la rel quadrada de 2:

function getRoot2() {
  return Math.SQRT2;
}

getRoot2(); // 1.4142135623730951

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.SQRT2' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.SQRT2' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també