Math.PI

Resum

La propietat Math.PI representa el ratio entre la circumferència d'un crecle i el seu diàmetre, el seu valor aproximat és de 3.14159:

Math.PI=π3.14159\mathtt{\mi{Math.PI}} = \pi \approx 3.14159

Property attributes of Math.PI
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Com que PI és una propietat estàtica de Math, sempre s'utilitza amb la forma Math.PI, ren comptes de com una propietat d'un objecte Math ja creat (Math on és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.PI

La funció següent utilitza Math.PI per a calcular la circumferència d'un cercle a partir del radi que rep.

function calculateCircumference(radius) {
  return 2 * Math.PI * radius;
}

calculateCircumference(1);  // 6.283185307179586

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.PI' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.PI' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també