String.prototype.toLowerCase()

Метод toLowerCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до нижнього регістра.

Синтаксис

str.toLowerCase()

Вертає

Новий рядок із тим самим вмістом, але літерами переведеними до нижнього регістра.

Опис

Всі великі літери перетворюються на малі, а все решта лишається без змін. Позаяк клас String належить до незмінних типів даних, виклик toLowerCase() створює новий рядок, лишаючи оригінал без змін.

Приклади

Використання toLowerCase()

Кожна велика літера замінюється малою, а решта лишається без змін:

// виводить 'абетка'
console.log('Абетка'.toLowerCase());

Якщо рядок не містить жодної великої літери, то жодних змін не відбувається:

// виводить 'дідькова гра'
console.log('дідькова гра'.toLowerCase());

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toLowerCase' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toLowerCase' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toLowerCase' in that specification.
Living Standard  

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toLowerCaseChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Див. також