Object.values()

Метод Object.values() вертає масив значень всіх особистих (не успадкованих) перелічуваних властивостей переданого об'єкта. Порядок властивостей в масиві є тим самим, що й у циклі for...in (різниця лише в тому, що цикл обходить також і властивості прототипу).

Синтаксис

Object.values(obj)

Параметри

obj
Об'єкт, значення властивостей якого треба отримати.

Повертає

Масив значень всіх особистих властивостей переданого об'єкта.

Опис

Object.values() повертає масив значень властивостей, які належать безпосередньо об'єктові obj. Порядок отриманих властивостей збігається із тим, що його забезпечує перебір через for...in.

Приклади

var obj = { foo: 'bar', baz: 42 };
console.log(Object.values(obj));  // ['bar', 42]

// подібний до масиву об'єкт
var obj = { 0: 'a', 1: 'b', 2: 'c' };
console.log(Object.values(obj));  // ['a', 'b', 'c']

// подібний до масиву об'єкт з випадковим порядком ключів
var an_obj = { 100: 'a', 2: 'b', 7: 'c' };
console.log(Object.values(an_obj));  // ['b', 'c', 'a']

// властивість getFoo є неперелічуваною
var my_obj = Object.create({}, { getFoo: { value: function() { return this.foo; } } });
my_obj.foo = 'bar';
console.log(Object.values(my_obj)); // ['bar']

// аргументи, що не є об'єктами, буде перетворені на об'єкти
console.log(Object.values('foo'));  // виводить ['f', 'o', 'o']

Запасний варіант (поліфіл)

Для старіших середовищ, де метод Object.values() відсутній, можна скористатися запасним варіантом з репозиторіїв tc39/proposal-object-values-entries або es-shims/Object.values.

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object.values' in that specification.
Living Standard
ECMAScript 2017 (ECMA-262)
The definition of 'Object.values' in that specification.
Standard Первинне визначення.

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
valuesChrome Full support 54Edge Full support 14Firefox Full support 47IE No support NoOpera Full support 41Safari Full support 10.1WebView Android Full support 54Chrome Android Full support 54Firefox Android Full support 47Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 6.0nodejs Full support 7.0.0
Full support 7.0.0
Full support 6.5.0
Disabled
Disabled From version 6.5.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також