This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Object.values()  yöntemi belirli bir nesnenin kendi numaralandırılabilir özellik değerlerinin for...in döngüsü tarafından sağlanan sırayla dizileri döndürür (fark şu ki; bir for-in döngüsü prototip zincirindeki özelliklerle numaralandırılır).

Sözdizimi

Object.values(obj)

Parametre

Nesne, sayısız numaralandırılabilir kendi özellikleri döndürülendir.

Return değeri

Diziler verilen nesnenin kendi numaralandırılabilir özellik değerlerini içerir.

Tanım

Object.values() Nesne, nesne üzerinde bulunan özellik değerleri  numaralandırılabilir elemanları olan dizileri döndürür. Özelliklerin sıralaması nesnenin özellik değerleri üzerinde manul olarak döndürülenle aynıdır.

Örnekler

var obj = { foo: 'bar', baz: 42 };
console.log(Object.values(obj)); // ['bar', 42]

// nesne gibi olan diziler
var obj = { 0: 'a', 1: 'b', 2: 'c' };
console.log(Object.values(obj)); // ['a', 'b', 'c']

// nesneler gibi rast gele anahtar sıralamalı diziler
// numerik anahtarları kullandığımızda değerler, anahtarlara göre numerik sırayla döndürülür.
var an_obj = { 100: 'a', 2: 'b', 7: 'c' };
console.log(Object.values(an_obj)); // ['b', 'c', 'a']

// getFoo bir sayılamayan özelliktir.
var my_obj = Object.create({}, { getFoo: { value: function() { return this.foo; } } });
my_obj.foo = 'bar';
console.log(Object.values(my_obj)); // ['bar']

// nesne olmayan değişken nesne olmaya zorlanır.
console.log(Object.values('foo')); // ['f', 'o', 'o']

Polyfill

Uyumlu Object.values eklemek için doğal olarak desteklenmeyen daha eski ortamları destekler. Siz şu adreste " tc39/proposal-object-values-entries " veya "es-shims/Object.values "repositorilerde bir polyfill bulabilirsiniz.

Specificatsupport in older environments that do not natively support it, you can find a Polyfill in the ions

Tanım Konum Yorum
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Object.values' in that specification.
Draft Ilk tanım.
ECMAScript 2017 (ECMA-262)
The definition of 'Object.values' in that specification.
Standard  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support54 Yes47 No4110.1
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support5454 Yes474110.36.0

See also

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: zuzu5132
Last updated by: zuzu5132,