Object.values()

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

Object.values()  yöntemi belirli bir nesnenin kendi numaralandırılabilir özellik değerlerinin for...in döngüsü tarafından sağlanan sırayla dizileri döndürür (fark şu ki; bir for-in döngüsü prototip zincirindeki özelliklerle numaralandırılır).

Sözdizimi

Object.values(obj)

Parametre

Nesne, sayısız numaralandırılabilir kendi özellikleri döndürülendir.

Return değeri

Diziler verilen nesnenin kendi numaralandırılabilir özellik değerlerini içerir.

Tanım

Object.values() Nesne, nesne üzerinde bulunan özellik değerleri  numaralandırılabilir elemanları olan dizileri döndürür. Özelliklerin sıralaması nesnenin özellik değerleri üzerinde manul olarak döndürülenle aynıdır.

Örnekler

var obj = { foo: 'bar', baz: 42 };
console.log(Object.values(obj)); // ['bar', 42]

// nesne gibi olan diziler
var obj = { 0: 'a', 1: 'b', 2: 'c' };
console.log(Object.values(obj)); // ['a', 'b', 'c']

// nesneler gibi rast gele anahtar sıralamalı diziler
// numerik anahtarları kullandığımızda değerler, anahtarlara göre numerik sırayla döndürülür.
var an_obj = { 100: 'a', 2: 'b', 7: 'c' };
console.log(Object.values(an_obj)); // ['b', 'c', 'a']

// getFoo bir sayılamayan özelliktir.
var my_obj = Object.create({}, { getFoo: { value: function() { return this.foo; } } });
my_obj.foo = 'bar';
console.log(Object.values(my_obj)); // ['bar']

// nesne olmayan değişken nesne olmaya zorlanır.
console.log(Object.values('foo')); // ['f', 'o', 'o']

Polyfill

Uyumlu Object.values eklemek için doğal olarak desteklenmeyen daha eski ortamları destekler. Siz şu adreste " tc39/proposal-object-values-entries " veya "es-shims/Object.values "repositorilerde bir polyfill bulabilirsiniz.

Specificatsupport in older environments that do not natively support it, you can find a Polyfill in the ions

Tanım Konum Yorum
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object.values' in that specification.
Living Standard Ilk tanım.
ECMAScript 2017 (ECMA-262)
The definition of 'Object.values' in that specification.
Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
valuesChrome Full support 54Edge Full support 14Firefox Full support 47IE No support NoOpera Full support 41Safari Full support 10.1WebView Android Full support 54Chrome Android Full support 54Firefox Android Full support 47Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 6.0nodejs Full support 7.0.0
Full support 7.0.0
Full support 6.5.0
Disabled
Disabled From version 6.5.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also