This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) hipermedya belgelerinin "HTML gibi" iletilmesi için oluşturulmuş bir uygulama katmanı protokolüdür. HTTP web tarayıcıları ve web sunucuları arasında iletişim için dizayn edilmiştir, fakat diğer amaçlar için kullanılabilir. HTTP klasik istemci-sunucu modeline uyar, bir istemci bir istek yapmak için bağlantı kurar ve ardından bir yanıt alana kadar bekler. HTTP durumsuz protokoldür, yani sunucu iki istek arasında herhangi bir veri (durum) tutmaz. Genellikle TCP/IP katmanına dayalı olsa da, herhangi bir güvenilir taşıma katmanının, mesajları sessizce kaybetmeyen bir protokol "UDP gibi", üzerinde kullanılabilir.

Dersler

HTTP'yi rehberler ve dersler ile öğrenin.

HTTP'ye Genel Bakış
İstemci-Sunucu protokolünün temel özellikleri, ne yapabileceği ve kullanım amaçları.
HTTP Önbellek
Önbellekleme hızlı Web siteleri için çok önemlidir. Bu yazı, farklı önbellekleme metodlarını ve HTTP başlıklarının önbellekleme kontrolü için nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.
HTTP Çerezleri
How cookies work is defined by RFC 6265. When serving an HTTP request, a server can send a Set-Cookie HTTP header with the response. The client then returns the cookie's value with every request to the same server in the form of a Cookie request header. The cookie can also be set to expire on a certain date, or restricted to a specific domain and path.
HTTP Access Control (CORS)
Cross-site HTTP requests are HTTP requests for resources from a different domain than the domain of the resource making the request. For instance, an HTML page from Domain A (http://domaina.example/) makes a request for an image on Domain B (http://domainb.foo/image.jpg) via the img element. Web pages today very commonly load cross-site resources, including CSS stylesheets, images, scripts, and other resources. CORS allows web developers to control how their site reacts to cross-site requests.
Evolution of HTTP
A brief description of the changes between the early versions of HTTP, to the modern HTTP/2 and beyond.
Mozilla web security guidelines
A collection of tips to help operational teams with creating secure web applications.
HTTP Messages
Describes the type and structure of the different kind of messages of HTTP/1.x and HTTP/2.
A typical HTTP session
Shows and explains the flow of a usual HTTP session.
Connection management in HTTP/1.x
Describes the three connection management models available in HTTP/1.x, their strengths, and their weaknesses.

Başvuru Belgeleri

Ayrıntılı HTTP başvuru belgelerine göz atın.

HTTP Başlıkları
HTTP mesaj başlıkları, bir kaynağı ya da sunucu veya istemcinin davranışını tanımlamak için kullanılır. Özel başlıklar X- öneki ile birlikte eklenebilir diğerleri ise orijinal içeriği RFC 4229'da tanımlı olan IANA kayıtlarında gösterilmiştir. IANA, aynı zamanda yeni önerilen HTTP mesaj başlıklarının kaydını bulundurur.
HTTP İstek Metodları
HTTP ile yapılabilen farklı işlemler:
GET, POST, ve daha az yaygın olan istek metodları, OPTIONS, DELETE, veya TRACE.
HTTP Status Response Codes
HTTP response codes indicate whether a specific HTTP request has been successfully completed. Responses are grouped in five classes: informational responses, successful responses, redirections, client errors, and servers errors.
CSP directives
The Content-Security-Policy response header fields allows web site administrators to control resources the user agent is allowed to load for a given page. With a few exceptions, policies mostly involve specifying server origins and script endpoints.

Tools & resources

Helpful tools and resources for understanding and debugging HTTP.

Firefox Developer Tools
Network monitor
Mozilla Observatory

A project designed to help developers, system administrators, and security professionals configure their sites safely and securely.

RedBot
Tools to check your cache-related headers
How Browsers Work
A very comprehensive article on browser internals and request flow through HTTP protocol. A MUST-READ for any web developer.

Document Tags and Contributors

Tags: 
Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, DevTahsin, erolkeskin
Last updated by: mdnwebdocs-bot,