HTTP

Dersler

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) hipermedya belgelerinin "HTML gibi" iletilmesi için oluşturulmuş bir uygulama katmanı protokolüdür. HTTP web tarayıcıları ve web sunucuları arasında iletişim için dizayn edilmiştir, fakat diğer amaçlar için kullanılabilir. HTTP klasik istemci-sunucu modeline uyar, bir istemci bir istek yapmak için bağlantı kurar ve ardından bir yanıt alana kadar bekler. HTTP durumsuz protokoldür, yani sunucu iki istek arasında herhangi bir veri (durum) tutmaz. Genellikle TCP/IP katmanına dayalı olsa da, herhangi bir güvenilir taşıma katmanının, mesajları sessizce kaybetmeyen bir protokol "UDP gibi", üzerinde kullanılabilir. RUDP - UDP'nin güvenilir bir şekilde güncellenmesi - uygun bir alternatiftir.

HTTP'yi rehberler ve dersler ile öğrenin.

HTTP'ye Genel Bakış
İstemci-Sunucu protokolünün temel özellikleri, ne yapabileceği ve kullanım amaçları.
HTTP Önbellek
Önbellekleme hızlı Web siteleri için çok önemlidir. Bu yazı, farklı önbellekleme metodlarını ve HTTP başlıklarının önbellekleme kontrolü için nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.
HTTP Çerezleri
Çerezlerin nasıl çalıştığı RFC 6265 ile belirlenmiştir. Sunucu bir HTTP isteğini karşılarken, cevap içerisindeki HTTP Header'ında bir Set-Cookie gönderebilir. İstemci bu cookie değerini her istekte Cookie Header'ı içerisinde aynı sunucuya geri gönderir. Cookie değeri belirli bir tarihte sona erecek şekilde ayarlanabilir ya da özel bir etki alanı veya yolu ile sınırlanabilir.
HTTP Erişim Kontrolü (CORS)
Siteler arası HTTP istekleri, isteği yapan kaynağın etki alanından farklı bir etki alanına yapılan isteklerdir. Örneğin; Domain A (http://domaina.example/) 'da bulunan bir HTML sayfası, img öğesi aracılığıyla Domain B (http://domainb.foo/image.jpg)'ye bir resim için istek atar. Günümüzde web sayfaları kaynaklarını (CSS stil sayfaları, resimler, betikler ve diğerleri) çoğunlukla cross-site olarak yükler. CORS; web geliştiricilerin sitelerinin, siteler arası isteklere nasıl tepki vereceğini kontrol etmelerini sağlar.
HTTP'nin Evrimi
HTTP'nin ilk sürümleri ile modern HTTP / 2 ve sonrası arasındaki değişikliklerin kısa bir açıklaması.
Mozilla web güvenliği kılavuzları
Operasyonel ekiplere güvenli web uygulamaları oluşturma konusunda yardımcı olacak ipuçları koleksiyonu.
HTTP Mesajları
HTTP / 1.x ve HTTP / 2 türündeki mesajların türünü ve yapısını açıklar.
Tipik bir HTTP oturumu
Normal bir HTTP oturumunun akışını gösterir ve açıklar.
HTTP/1.x'de bağlantı yönetimi
HTTP/1.x'de ki 3 bağlantı yönetim modelini ve bunların güçlü ve zayıf yanlarını açıklar.

Referans

Ayrıntılı HTTP referanslarına göz atın.

HTTP Başlıkları
HTTP mesaj başlıkları, bir kaynağı ya da sunucu veya istemcinin davranışını tanımlamak için kullanılır. Özel başlıklar X- öneki ile birlikte eklenebilir, diğerleri ise orijinal içeriği RFC 4229'da tanımlı olan IANA kayıtlarında gösterilmiştir. IANA, aynı zamanda yeni önerilen HTTP mesaj başlıklarının kaydını bulundurur.
HTTP İstek Metodları
HTTP ile yapılabilen farklı işlemler:
GET, POST, ve daha az yaygın olan istek metodları, OPTIONS, DELETE, veya TRACE.
HTTP Durum Cevap Kodları
HTTP cevap kodları, belirli bir HTTP isteğinin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını gösterir. Yanıtlar beş sınıfta gruplandırılmıştır: bilgilendirme yanıtları, başarılı yanıtlar, yönlendirmeler, istemci hataları ve sunucu hataları.
CSP talimatları
Content-Security-Policy cevap başlığı alanları; web sitesi yöneticilerinin, user agent(örn. browser)'ın belirli bir sayfa için yüklemesine izin verilen kaynakları kontrol etmesini sağlar. Birkaç istisna dışında, politikalar çoğunlukla sunucu kaynaklarının ve komut dosyası kaynaklarının belirlenmesini içerir.

Araçlar & kaynaklar

HTTP'yi anlamak ve hata ayıklamak için yardımcı araçlar ve kaynaklar.

Firefox Developer Tools
Ağ izleyicisi
Mozilla Gözlemevi

Proje; geliştiriciler, sistem yöneticileri ve güvenlik uzmanlarının sitelerini korunaklı ve güvenli bir şekilde yapılandırmalarına yardıcı olması için tasarlandı.

RedBot
Önbellek ile ilgili HTTP başlıklarını kontrol etmek için araçlar.
Tarayıcılar Nasıl Çalışır
Tarayıcı içindekiler ve HTTP protokolü üzerinden istek akışı hakkında çok kapsamlı bir makale.  Her web gelişticisi KESİNLİKLE-OKUMALI.