String.prototype.valueOf()

Podsumowanie

Zwraca pierwotną wartość obiektu String.

Składnia

str.valueOf()

Opis

Metoda valueOf() obiektu String zwraca pierwotną wartość obiektu String jako łańcuch znaków. Ta wartość jest równoważna do String.prototype.toString().

Ta metoda jest w JavaScript wywoływana zazwyczaj wewnętrznie, nie bezpośrednio w kodzie.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie valueOf()

var x = new String("Witaj świecie");
console.log(x.valueOf()); // Wyświetla "Witaj świecie"

Zobacz także