String.prototype.substring()

Podsumowanie

Zwraca podciąg obiektu String.

Składnia

str.substring(indexA[, indexB])

Parametry

indexA 
Liczba całkowita pomiędzy 0, a liczbą o jeden mniejszą niż długość łańcucha znaków.
indexB 
Opcjonalny. Liczba całkowita pomiędzy 0 i długością łańcucha znaków.

Opis

substring urywa znaki z indexA lecz nie włącza ich do indexB. W szczególności:

 • Jeśli indexA jest mniejsze niż 0, indexA zostanie potraktowany tak, jakby był 0.
 • Jeśli indexB jest większe niż stringName.length, indexB zostanie potraktowany tak, jakby był stringName.length.
 • Jeśli indexA jest równe indexB, substring zwraca pusty łańcuch znaków.
 • Jeśli indexB jest pominięty, substring urwie znaki znajdujące się na końcu łańcucha znaków.

Jeśli indexA jest większy niż indexB, JavaScript zwróci substring(indexB, indexA).

Przykłady

Przykład: Zastosowanie substring()

Następujący przykład substring stosujemy do wyświetlenia znaków ze słowa "Mozilla":

var anyString = "Mozilla";

// Wyświetli "Moz"
console.log(anyString.substring(0,3));
console.log(anyString.substring(3,0));

// Wyświetli "lla"
console.log(anyString.substring(4));
console.log(anyString.substring(4,7));
console.log(anyString.substring(7,4));

// Wyświetli "Mozill"
console.log(anyString.substring(0,6));

// Wyświetli "Mozilla"
console.log(anyString.substring(0,7));
console.log(anyString.substring(0,10));

Przykład: Zamiana podciągu wewnątrz ciągu

Następujący przykład zamienia podciąg wewnątrz ciągu. Zostaną zamienione oba poszczególne znaki i podciągi. Funkcja zostanie wywołana na koniec przykładu zmieniając łańcuch znaków; "Brave New World" na "Brave New Web".

function replaceString(oldS, newS, fullS) {
// Replaces oldS with newS in the string fullS
  for (var i = 0; i < fullS.length; i++) {
   if (fullS.substring(i, i + oldS.length) == oldS) {
     fullS = fullS.substring(0, i) + newS + fullS.substring(i + oldS.length, fullS.length);
   }
  }
  return fullS;
}

replaceString("World", "Web", "Brave New World");

Zobacz także