String.prototype.substr()

Podsumowanie

Zwraca określoną liczbę początkowych znaków w łańcuchu znaków w określonej lokalizacji.

Składnia

str.substr(start[, length])

Parametry

start 
Lokalizacja, w której rozpoczyna się wyciąganie znaków (wartość liczbowa pomiędzy 0, a jeden znak mniej niż długość łańcucha znaków).
length 
Liczba znaków do wyciągnięcia.

Opis

start jest indeksem znaków. Pierwszym znakiem w indeksie jest 0 i ostatnim znakiem w indeksie jest liczba o 1 mniejsza niż długość łańcucha znaków. substr() rozpoczyna wyciąganie znaków w start i ściąga liczbę length znaków.

Jeśli start jest dodatnie i jest długością łańcucha znaków lub dłuższą wartością, substr() nie zwraca znaków.

Jeśli start jest ujemne, substr() stosuje to jako indeks znaków z końca łańcucha znaków. Jeśli start jest ujemne i abs(start) jest większe niż długość łańcucha znaków to substr() stosuje 0 jako początek indeksu.

Jeśli length jest 0 lub ujemne, substr() nie zwróci znaków. Jeśli length jest opuszczone, substr() wyciągnie znaki aż do końca łańcucha znaków.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie substr()

Rozpatrz poniższy skrypt:

var str = 'abcdefghij';

console.log('(1, 2): ' + str.substr(1, 2)); // '(1, 2): bc'
console.log('(-3, 2): ' + str.substr(-3, 2)); // '(-3, 2): hi'
console.log('(-3): ' + str.substr(-3)); // '(-3): hij'
console.log('(1): ' + str.substr(1)); // '(1): bcdefghij'
console.log('(-20, 2): ' + str.substr(-20, 2)); // '(-20, 2): ab'
console.log('(20, 2): ' + str.substr(20, 2)); // '(20, 2): '

Zobacz także