Object.prototype.toSource()

Niestandardowy: This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Podsumowanie

Zwraca literał obiektowy reprezentujący kod źródłowy danego obiektu.

Składnia

Object.toSource();
obj.toSource();

Parametry

Brak.

Opis

Metoda toSource() zwraca następujące wartości:

 • dla obiektu wbudowanego Object metoda toSource() zwraca następujący ciąg znaków, wskazujący na niedostępność kodu źródłowego:
  function Object() {
    [native code]
  }
  
 • dla instancji Object metoda toSource() zwraca ciąg reprezentujący ich kod źródłowy.

Metoda ta zazwyczaj jest używana wewnętrznie przez interpreter JavaScriptu, a nie bezpośrednio w kodzie. Można jednak wywołać toSource() podczas debugowania, by zbadać zawartość danego obiektu.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie toSource()

Poniższy kod definiuje typ obiektowy Pies i tworzy instancję piesek jako obiekt typu Pies:

function Pies(nazwa) {
 this.nazwa = nazwa;
}

Pies.prototype.toSource = function Pies_toSource() {
 return 'new Pies(' + uneval(this.nazwa) + ')';
};

console.log(new Pies('Joe').toSource()); // ---> new Pies("Joe")

Zobacz także