window.navigator.product

Podsumowanie

Własność ta zwraca nazwę produktu bieżącej przeglądarki.

Składnia

productName = window.navigator.product 

Parametry

  • productName jest łańcuchem znaków.

Przykład

<script>
function prod() { 
  dt = document.getElementById("d"); 
  dt.innerHTML = window.navigator.product; 
}
</script> 
<button onclick="prod();">produkt</button> 
<div id="d"> </div> 
// zwraca "Gecko"

Uwagi

Produkt jest tą częścią pełnego łańcucha identyfikatora przeglądarki, która następuje bezpośrednio po platformie. Na przykład, w identyfikatorze przeglądarki dla Netscape 6.1 produktem jest "Gecko", a pełny ciąg identyfikatora przeglądarki jest następujący: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:0.9.2) Gecko/20010725 Netscape6/6.1

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.