mozilla
Wyniki wyszukiwania

  NavigatorPlugins.mimeTypes

  Podsumowanie

  Zwraca obiekt MimeTypeArray, który zawiera listę obiektów MimeType reprezentujących typy MIME rozpoznawane przez przeglądarkę.

  Składnia

  mimeTypes = navigator.mimeTypes; 
  

  mimeTypes jest obiektem MimeTypeArray, który posiada zarówno własność length jak i metody item(index) oraz namedItem(name).

  Przykład

   alert(window.navigator.mimeTypes.item(0).description); // wyświetli ostrzeżenie "Mozilla Default Plug-in"
  

  Uwagi

  Wartością własności type w zerowym elemencie (obiekt MimeType "Mozilla Default Plug-in") jest * zamiast typowego formatu MIME jak np. "image/x-macpaint"

  Specyfikacja

  DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: khalid32, teoli, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny