Navigator.cookieEnabled

Posumowanie

Zwraca wartość logiczną tylko do odczytu, wskazującą czy obsługa ciasteczek jest włączona, czy nie.

Składnia

var cookieEnabled = navigator.cookieEnabled;
  • cookieEnabled jest wartością logiczną true lub false.

Przykład

if (!navigator.cookieEnabled) {
  // poinformuj użytkownika, że przy włączonych ciasteczkach
  // strona jest bardziej użyteczna
}

Uwagi

W związku z błąd 230350, cookieEnabled może zwracać błędny wynik w aplikacjach opartych o Gecko.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.