AudioContext.createDynamicsCompressor()

Metoda createDynamicsCompressor() interfejsu domxref("AudioContext") }} jest używana do utworzenia DynamicsCompressorNode (en-US), który może być zastosowany do dodawania kompresji na sygnał audio.

Kompresja zcisza najgłośniejsze fragmenty sygnału i podgłaśnia najcichsze. W rezultacie możemy uzyskać głośniejszy, bogatszy i pełniejszy dźwięk. Jest to szczególnie istotne w przypadku gier oraz aplikacji muzycznych, w których duża ilość dźwięków jest odtwarzana jednocześnie oraz tam, gdzie chcesz kontrolować poziom sygnału głównego i unikać zniekształceń sygnału wyjściowego audio.

Składnia

var audioCtx = new AudioContext();
var compressor = audioCtx.createDynamicsCompressor();

Zwracanie wartości funkcji (return)

DynamicsCompressorNode (en-US).

Przykład

Poniższy kod przedstawia przykład prostego zastosowania createDynamicsCompressor() w celu dodania kompresji do ścieżki dźwiękowej. Pełniejszy przykład znajdziesz klikając na nasz przykład podstawowego kompresora (zobacz kod źródłowy).

// utworzenie MediaElementAudioSourceNode
// wprowadzenie HTMLMediaElement
var source = audioCtx.createMediaElementSource(myAudio);

// utworzenie węzła kompresora (compressor node)
var compressor = audioCtx.createDynamicsCompressor();
compressor.threshold.value = -50;
compressor.knee.value = 40;
compressor.ratio.value = 12;
compressor.reduction.value = -20;
compressor.attack.value = 0;
compressor.release.value = 0.25;

// podłączenie AudioBufferSourceNode do destynacji
source.connect(audioCtx.destination);

button.onclick = function() {
 var active = button.getAttribute('data-active');
 if(active == 'false') {
  button.setAttribute('data-active', 'true');
  button.innerHTML = 'Remove compression';

  source.disconnect(audioCtx.destination);
  source.connect(compressor);
  compressor.connect(audioCtx.destination);
 } else if(active == 'true') {
  button.setAttribute('data-active', 'false');
  button.innerHTML = 'Add compression';

  source.disconnect(compressor);
  compressor.disconnect(audioCtx.destination);
  source.connect(audioCtx.destination);
 }
}

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
Web Audio API
The definition of 'createDynamicsCompressor()' in that specification.
Recommendation  

Zgodność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Cecha Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Wsparcie podstawowe 10.0webkit (en-US) (Yes) 25.0 (25.0)  No support 15.0webkit (en-US)
22 (unprefixed)
6.0webkit (en-US)
Cecha Android Edge Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Wsparcie podstawowe ? (Yes) 26.0 1.2 ? ? ? 33.0

Zobacz również