manifest_version

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Typ Number (numer)
Obowiązkowy Tak
Przykład
"manifest_version": 2

Ten klucz określa wersję pliku manifest.json użytego w rozszerzeniu.

Obecnie zawsze musi to być 2.

Przykład

"manifest_version": 2

Zgodność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxOperaSafariFirefox for Android
manifest_versionChrome Full support 4Edge Full support 14Firefox Full support 48Opera Full support 15Safari Full support 14Firefox Android Full support 48
Version 1
DeprecatedNon-standard
Chrome No support 4 — 21Edge No support NoFirefox No support NoOpera No support NoSafari No support NoFirefox Android No support No
Version 2Chrome Full support YesEdge Full support 14Firefox Full support 48Opera Full support YesSafari Full support 14Firefox Android Full support 48
Version 3
Experimental
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoOpera No support NoSafari No support NoFirefox Android No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.