String.prototype.toUpperCase()

De toUpperCase() methode geeft een string terug waarbij de meegegeven string naar hoofdletters is geconverteerd.

Syntax

str.toUpperCase()

Returnwaarde

Een nieuwe string waarbij de meegegeven string naar hoofdletters is geconverteerd.

Beschrijving

De toUpperCase() methode geeft een string terug waarbij de meegegeven string naar hoofdletters is geconverteerd.. toUpperCase() past de waarde van de meegegeven string niet aan.

Voorbeelden

Gebruik van toUpperCase()

console.log('alfabet'.toUpperCase()); // 'ALFABET'

Specificaties

Specificatie Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initiële definitie. Geïmplementeerd in JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toUpperCase' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toUpperCase' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toUpperCase' in that specification.
Living Standard  

Browsercompatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basisondersteuning (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basisondersteuning (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zie ook