NavigatorID.userAgent

Samenvatting

Geeft de user agent string voor de huidige browser terug.

Syntaxis

var ua = window.navigator.userAgent;

Waarde

ua bewaart de user agent string-waarde van de huidige browser.

De eigenschap window.navigator.userAgent is uitleesbaar en beschrijfbaar (read-write); het heeft geen standaardwaarde.

De user agent string is opgebouwd volgens een bepaalde structuur die ontleed kan worden in diverse stukjes informatie. Elk van deze stukjes informatie komt van andere browsereigenschappen die ook door de gebruiker in te stellen zijn. Op Gecko gebaseerde browsers houden zich aan de volgende algemene structuur:

userAgent = toepassingsCodenaam/toepassingsVersienumber (Platform; Beveiliging; Besturingssysteem-of-CPU; 
Localisatie; rv: revisie-versie-nummer) product/productSub 
Applicatienaam Versie-van-applicatienaam

Voorbeeld

alert(window.navigator.userAgent)
// alerts "Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:0.9.2) Gecko/20010725 Netscape6/6.1"

Opmerkingen

Browseridentificatie gebasserd op het detecteren van de user agent string is onbetrouwbaar en wordt niet aanbevolen, aangezien de user agent string door de gebruiker ingesteld kan worden. Bijvoorbeeld:

  • In Firefox kunt u de instelling general.useragent.override wijzigen in about:config. Sommige Firefox-extensies doen dat; echter, dit wijzigt slechts de HTTP-header die verzonden wordt. Browser-detectie met JavaScript-code wordt hier niet door beïnvloed.
  • Opera 6+ staat gebruikers toe om de browseridentificatiestring in te stellen via een menu.
  • Microsoft Internet Explorer gebruikt het Windows-register
  • Safari en iCab staan gebruikers toe om de user agent string van de browser te wijzigen in voorgedefinieerde Internet Explorer of Netscape strings via een menu.

Specificatie

DOM Level 0. Not part of any standard.

Zie verder