הרשאות

טיפוס Array
חובה לא
דוגמה
"permissions": [
 "*://developer.mozilla.org/*",
 "webRequest"
]

השתמשו במפתח permissions לבקש כוחות מיוחדים עבור ההרחבה שלכם. מפתח זה הינו מערך של מחרוזות, וכל אחת ממחרוזות אלו היא בקשת הרשאה.

אם תבקשו הרשאות באמצעות מפתח זה, אזי הדפדפן עשוי  לדווח למשתמש/ת בעת ההתקנה שההרבה מבקשת פריבילגיות מסויימות, ולבקש ממנו/ה לאשר כי  ישמח/תשמח להעניק פריבילגיות אלו. הדפדפן עשוי גם להתיר למשתמש/ץ לבדוק פריבילגיות ההרחבה אחרי ההתקנה. כשם שהבקשה להעניק פריבילגיות עשויה להשפיע על נכונות המשתמש/ת להתקין את ההרחבה, בקשת פריבילגיות שווה הפעלה זהירה של שיקול דעת.  לדוגמה, אם תרצו להימנע מלבקש הרשאות לא נחוצות  ותרצו לספק מידע עודות הסיבה לבקשת הרשאות בתיאור המוצר של ההרחבה שלכם. מידע נוסף על העניינים שיש לקחת בחשבון תוכלו למצוא במאמר  Request the right permissions.

למידע נוסף כיצד לבחון ולצפות בבקשת הרשאות ראו Test permission requests  באתר Extension Workshop site.

המפתח יכול להכיל שלושה סוגי הרשאות:

 • הרשאות מארח
 • הרשאות ממשק פיתוח יישומים
 • הרשאות לשונית פעילה

הרשאות מארח

הרשאות מארח מפורטות ב- match patterns, וכל תבנית מזהה קבוצה של כתובות  URLs עבורן ההרחבה מבקשת פריבילגיות נוספות. לדוגמה, בקשת מארח יכולה להיות  "*://developer.mozilla.org/*".

פריבילגיות נוספות כוללות:

 • גישת XMLHttpRequest ו- fetch למקורות ללא  מגבלות בין מקורות (אפילו עבור בקשות שנעשו מתוך תסריטי תוכן)
 • היכולת להחדיר תסריטים על ידי תכנות (באמצעות tabs.executeScript) לתוך דפים המוגשים מתמקורות אלו.
 • היכולת לקבל אירועים מתוך ממשקי הפיתוח של  webRequest עבור מארחים אלה
 • היכולת לקבל עוגיות עבור אותו מארח באמצעות ממשק הפיתוח של  cookies , כל עוד גם הרשאות ממשק הפיתוח "cookies" כלולות.
 • עקיפת ההגנות מפני  מעקב אם המארח הוא שם מתחם מלא בלי ג'וקרים . לא עובד עם <all_urls>.

בפירפוקס, מגירסה 56 ואילך, הרחבות מקבלות אוטומטית הרשאות מארח  עבור המקור של עצמן, שהוא בצורה:

moz-extension://60a20a9b-1ad4-af49-9b6c-c64c98c37920/

כש-  60a20a9b-1ad4-af49-9b6c-c64c98c37920 הוא המזהה הפנימי של ההרחבה. ההרחבה יכולה לקבל את ה- URL תכנותית על ידי קריאה ל- extension.getURL():

browser.extension.getURL("");
// moz-extension://60a20a9b-1ad4-af49-9b6c-c64c98c37920/

הרשאות ממשק פיתוח יישומים

הרשאות ממשק פיתוח היישומים מפורטות כמילות מפתח, וכל מילת מפתח מהווה שם של  WebExtension API שההרחבה מעוניינת להשתמש בו.

כעת זמינות מילות המפתח הבאות:

 • activeTab
 • alarms
 • background
 • bookmarks
 • browserSettings
 • browsingData
 • clipboardRead
 • clipboardWrite
 • contentSettings
 • contextMenus
 • contextualIdentities
 • cookies
 • debugger
 • dns
 • downloads
 • downloads.open
 • find
 • geolocation
 • history
 • identity
 • idle
 • management
 • menus
 • menus.overrideContext
 • nativeMessaging
 • notifications
 • pageCapture
 • pkcs11
 • privacy
 • proxy
 • search
 • sessions
 • storage
 • tabHide
 • tabs
 • theme
 • topSites
 • unlimitedStorage
 • webNavigation
 • webRequest
 • webRequestBlocking

ברוב המקרים ההרשאה רק מעניקה גישה לממשק פיתוח היישומים, עם יוצאי הדופן הבאים:

הרשאת activeTab

הרשאה זו מצויינת כ- "activeTab". אם להרחבה יש הרשאה זו , אזי בעת תקשורת בין משתמש/ת להרחבה, מוענקות להרחבה פריבילגיות  נוספות ללשונית הפעילה בלבד.

"תקשורת עם המשתמש" כוללת:

 • כאשר המשתמש/ת מקיש.ה על פעולת הדפדפן או פעולת הדף של ההרחבה
 • כאשר המשתמש/ת בוחר'ת את פריט תפריט ההקשר שלה.
 • the user activates a keyboard shortcut defined by the extension

הפריבילגיות הנוספות הן:

 • היכולת להחדיר JavaScript או CSS באמצעות תכנות לתוך הלשונית באמצעות,  browser.tabs.executeScript ו-browser.tabs.insertCSS
 • גישה לחלקים הפריבילגיים של ממשק פיתוח הלשונית עבור הלשונית הנוכחית: Tab.url, Tab.title, ו-Tab.faviconUrl.

הכוונה בהרשאה זו היא לאפשר להרחבות להגשים מקרה שימוש נפוץ, ללא הצורך לתת להן הרשאות בעלות כוח רב מדי. הרשאות רבוטת יהיו מעונינות "לעשות משהו לדף הנוכחי כאשר המשתמש/ת מבקש/ת". לדוגמה, קחו בחשבון הרחבה המבקשת להריץ תסריט בדף הנוכחי כאשר המשתמש/ת מקישה על פעולת דפדפן. אם ההרשאה  activeTab לא הייתה קיימת, ההרחבה הייתה צריכה לבקש את ההרשאת המארח   <all_urls>. אבל זה נותן להרחבה יותר כוח ממה שדרוש לה:  היא הייתה יכולה כעת לבצע תסריטים בכל לשונית, בכל עת שתרצה, במקום רק בלשונית הפעילה ורק בתגובה לפעולת משתמש/ת.

שימו לב כי תוכלו לקבל גישה רק ללשונית/מידע שכבר שם, כאשר ההתקשרות מצד המשתמש/ת התקיימה (למשל. ההקשה). כאשר הלשונית הפעילה מנווטת למקום אחר, למשל עקב סיום טעינה או אירוע אחר כלשהו, ההרשאה אינה מעניקה לך יותר גישה ללשונית.

בדרך כלל הלשונית המקבלת את הרשאת activeTab היא רק הלשונית הפעילה באותו רגע, פרט למקרה אחד. ממשק היישומים menus מאפשר להרחבה ליצור פריט תפריט המוצג כאשר המשתמש/ת מקיש/ה הקשת הקשר בלשונית  (כלומר, על הרכיב בפס הלשוניות המשאפשר למשתמש/ת לעבור מלשונית ללשונית). אם המשתמש/ת מקיש/ה על פריט כזה, אזי הרשאת  activeTab מוענקת ללשונית שהוקש עליה, אף אם זו אינה הלשונית הפעילה (נכון לפיירפוקס 63, bug 1446956).

גישה ללוח הגזירים

קיימות שתי הרשאות המאפשרות להרחבה  לתקשר עם לוח הגזירים:

ראו Interact with the clipboard לכל הפרטים אודות הדבר.

אחסון ללא הגבלה

הרשאת unlimitedStorage:

 • מאפשרת להרחבה לחרוג מכל מכסה הנאכפת על ידי ממשק היישומים  storage.local (en-US)
 • בפיירפוקס, מאפשרת להרחבה ליצור  "persistent" IndexedDB database, מבלי שהדפדפן יעצור לקבלת הרשאות מהמשתמ/ת בעת יצירת בסיב הנתונים.

דוגמה

 "permissions": ["*://developer.mozilla.org/*"]

לבקשת הרשאה בעלת פריבילגיה  לדפים תחת developer.mozilla.org.

 "permissions": ["tabs"]

לבקשת גישה לחלקים בעלי פריבילגיה של ממשק הפיתוח  tabs.

 "permissions": ["*://developer.mozilla.org/*", "tabs"]

לבקשת שתי ההרשאות שלעיל.

תאימות דפדפנים

BCD tables only load in the browser